Shopping basket
Dr Andrzej Tomski
Statystyk, ekspert BioStat
990 zł
799 zł

Statystyka w badaniach klinicznych cz. 2

Druga częśc kursu omawia dokładnie najczęściej wykorzystywane testy i modele w badaniach klinicznych, w tym ANCOVA, regresję logistyczną i z-test.
Go to payment
bezpieczna obsługa płatności
Go to payment
bezpieczna obsługa płatności