Kursy online
ze statystyki

Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleń w formie online
i podnieś swoje kompetencje zakresu statystyki!
Kursy online ze statystyki Kursy online ze statystyki

Zdobądź specjalistyczną wiedzę
z zakresu statystyki podczas kursu online!

Forma online
Forma online
Stawiamy na Twoją wygodę, dlatego nasz kurs możesz odbyć w formie online.
Praktyczna wiedza
Praktyczna wiedza
Nasi szkoleniowcy to doświadczeni statystycy. Kurs to nie tylko teoria a wykorzystanie wiedzy w praktyce.
Certyfikat
Certyfikat
Szkolenie kończy się otrzymaniem certyfikatu Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat.
Materiały szkoleniowe
Materiały szkoleniowe
Podczas kursu otrzymujesz autorskie materiały szkoleniowe, do których możesz wracać kiedy tylko potrzebujesz.

Dla kogo kursy ze statystyki
w badaniach klinicznych?

Asystenci
Asystenci (CTA) i monitorzy
(CRA) badań klinicznych
Lekarze
Lekarze związani
z badaniami klinicznymi
Naukowcy
Naukowcy, doktoranci
i studenci
Kandydaci
Kandydaci do pracy w branży
badań klinicznych

Kursy online ze statystyki

Online NEW!
Monitorowanie badań klinicznych (CRA) – część 1. Szkolenie
Podczas szkolenia poznasz najważniejsze etapy monitorowania badań klinicznych ze szczególnym uwzględnieniem zadań i o...
8 lekcji
1h nagrań
Wprowadzający
Marcin Szlezinger
ekspert CBR Biostat
499 zł 999 zł
Szczegóły kursu
Monitorowanie badań klinicznych (CRA) – część 1. Szkolenie
Poziom Wprowadzający
Podczas szkolenia poznasz najważniejsze etapy monitorowania badań klinicznych ze szczególnym uwzględnieniem zadań i obowiązków monitora badań klinicznych (CRA).
Poznasz najważniejsze zasady i procedury monitorowania badań klinicznych
Zapoznasz się ze specyfiką pracy monitora badań klinicznych (CRA)
Dowiesz się jak wygląda przebieg wizyt: kwalifikacyjnej (Pre-Study Visit), inicjującej (Site Initiation Visit), monitorującej (Monitoring Visit) oraz zamykającej badanie (Close Out Visit)
Szczegóły kursu
Online NEW!
Statystyka w badaniach klinicznych cz. 1
Kurs ma na celu zapoznać słuchacza z podstawowymi pojęciami statystyki
17 lekcji
4h nagrań
podstawowy
Dr Andrzej Tomski
Statystyk, ekspert BioStat
799 zł 999 zł
Szczegóły kursu
Statystyka w badaniach klinicznych cz. 1
Poziom podstawowy
Kurs ma na celu zapoznać słuchacza z podstawowymi pojęciami statystyki
Podstawowych pojęć statystycznych w badaniach klinicznych
Jaka jest rola statystyki w badaniach klinicznych
Zastosowania testów parametrycznych i nieparametrycznych
Podstaw tworzenia planu analizy statystycznej
Podstaw programu R
Szczegóły kursu
Online NEW!
Statystyka w badaniach klinicznych cz. 2
Druga częśc kursu omawia dokładnie najczęściej wykorzystywane testy i modele w badaniach klinicznych, w tym ANCOVA, r...
10 lekcji
4h nagrań
Średni
Dr Andrzej Tomski
Statystyk, ekspert BioStat
799 zł 990 zł
Szczegóły kursu
Statystyka w badaniach klinicznych cz. 2
Poziom Średni
Druga częśc kursu omawia dokładnie najczęściej wykorzystywane testy i modele w badaniach klinicznych, w tym ANCOVA, regresję logistyczną i z-test.
Pogłębisz wiedzę na temat statystyki i jej zastosowania w badaniach klinicznych
Poznasz szczegóły planu analizy statystycznej
Dowiesz się, jak stosować modele ANCOVA
Jak tworzyć plan analizy statystycznej w badaniu klinicznym
Dowiesz się, jak tworzyć modele regresji logistycznej Zobaczysz popularne testy
Nauczysz się wykorzystywać krzywe ROC do oceny jakości klasyfikatora
Szczegóły kursu
Online NEW!
Statystyka w badaniach klinicznych cz. 3
Trzecia część szkolenia pozwala na przyswojenie bardziej zaawansowanych zagadnień związanych zarówno z badaniami klin...
9 lekcji
3h nagrań
Zaawansowany
Dr Andrzej Tomski
Statystyk, ekspert BioStat
799 zł 990 zł
Szczegóły kursu
Statystyka w badaniach klinicznych cz. 3
Poziom Zaawansowany
Trzecia część szkolenia pozwala na przyswojenie bardziej zaawansowanych zagadnień związanych zarówno z badaniami klinicznymi jak i statystyką, która jest w nich obecna.
Pogłębisz wiedzę na temat statystyki i jej zastosowania w badaniach klinicznych
Zapoznasz się z metodami analizy przeżycia
Dowiesz się jak tworzyć modele regresji z efektami mieszanymi
Nauczysz się samodzielnie szacować wielkość próby
Szczegóły kursu
Online NEW!
Podstawy statystyki
Kurs ma na celu zapoznanie słuchacza z podstawowymi zagadnieniami statystyki opisowej.
8 lekcji
3h nagrań
Wprowadzający
Dr Aneta Piechaczek
Statystyk, ekspert BioStat
590 zł
Szczegóły kursu
Podstawy statystyki
Poziom Wprowadzający
Kurs ma na celu zapoznanie słuchacza z podstawowymi zagadnieniami statystyki opisowej.
Jakie rodzaje danych wyróżniamy w kontekście statystycznym
Miar służących do przedstawienia statystyk opisowych
Najczęściej występujących rodzajów rozkładów
Wykrywania i radzenia sobie z outlierami
Miar korelacji i ich zastosowania w praktyce
Szczegóły kursu
Online NEW!
Testy statystyczne
Kurs ma na celu zapoznanie słuchacza z zagadnieniami związanymi z testami statystycznymi.
9 lekcji
3h nagrań
Podstawowy
Dr Aneta Piechaczek
Statystyk, ekspert BioStat
590 zł 999 zł
Szczegóły kursu
Testy statystyczne
Poziom Podstawowy
Kurs ma na celu zapoznanie słuchacza z zagadnieniami związanymi z testami statystycznymi.
Jak dzielimy testy statystyczne
Jak poprawnie stawiać hipotezy statystyczne
W jaki sposób weryfikować założenia testów parametrycznych
Jakie błędy występują podczas testowania hipotez statystycznych
Czym są i jak wyznaczamy przedziały ufności
Szczegóły kursu
Online NEW!
Pakiet szkoleń statystyka w badaniach klinicznych (od 1 do 3)
36 lekcji
11h nagrań
Dr Andrzej Tomski
Statystyk, ekspert BioStat
1270 zł 2970 zł
Szczegóły kursu
Pakiet szkoleń statystyka w badaniach klinicznych (od 1 do 3)
Poziom
Podstawowych pojęć stosowanych w statystyce
Jakie są i jak weryfikować założenia testów parametrycznych
Poziomy pomiaru
Miary tendencji centralnej i dyspersji
Podstawowych testów parametrycznych i nieparametrycznych
Podstaw analizy statystycznej w programie R
Dowiesz się, jak stosować modele ANCOVA
Dowiesz się, jak tworzyć modele regresji logistycznej
Poznasz szczegóły planu analizy statystycznej
Jak tworzyć plan analizy statystycznej w badaniu klinicznym
Nauczysz się wykorzystywać krzywe ROC do oceny jakości klasyfikatora
Szczegóły kursu
Online NEW!
Pakiet szkoleń statystyka w medycynie A-Z
53 lekcji
17h nagrań
Od wprowadzenia do zaawansowania
Dr Andrzej Tomski
Dr Aneta Piechaczek
1690 zł 3760 zł
Szczegóły kursu
Pakiet szkoleń statystyka w medycynie A-Z
Poziom Od wprowadzenia do zaawansowania
Szczegóły kursu
Online NEW!
Pakiet wprowadzenie do statystyki
17 lekcji
6h nagrań
Podstawowy
Dr Aneta Piechaczek
Statystyk, ekspert BioStat
890 zł 1080 zł
Szczegóły kursu
Pakiet wprowadzenie do statystyki
Poziom Podstawowy
Szczegóły kursu
Online NEW!
Statystyczna interpretacja wyników badań medycznych i klinicz...
Kurs ma na celu nauczenie słuchacza w jaki sposób należy interpretować podstawowe wyniki opracowań statystycznych w n...
5 lekcji
2h nagrań
Podstawowy
Dr Aneta Piechaczek
Statystyk, ekspert BioStat
799 zł 990 zł
Szczegóły kursu
Statystyczna interpretacja wyników badań medycznych i klinicznych
Poziom Podstawowy
Kurs ma na celu nauczenie słuchacza w jaki sposób należy interpretować podstawowe wyniki opracowań statystycznych w naukach medycznych. Zawarto w nim krótkie wprowadzenia teoretyczne dla każdego z tematów, praktyczne przykłady z obliczeniami prostych miar jak również omówienie rzeczywistych przykładów z opublikowanych prac naukowych z różnych dziedzin medycyny - od kardiologii po gastroenterologię.
Szczegóły kursu
Online NEW!
Podstawy statystyki w Excelu
Kurs ma na celu wprowadzenie słuchacza w zagadnienia prostych obliczeń statystycznych, które można wykonać w programi...
8 lekcji
2h nagrań
Wprowadzający
Dr Aneta Piechaczek
Statystyk, ekspert BioStat
690 zł
Szczegóły kursu
Podstawy statystyki w Excelu
Poziom Wprowadzający
Kurs ma na celu wprowadzenie słuchacza w zagadnienia prostych obliczeń statystycznych, które można wykonać w programie Excel.
Jakie rodzaje danych wyróżniamy w kontekście statystycznym
Miar służących do przedstawienia statystyk opisowych
Najczęściej występujących rodzajów rozkładów
Wykrywania i radzenia sobie z outlierami
Miar korelacji i ich zastosowania w praktyce
Szczegóły kursu
Online NEW!
Wprowadzenie do metaanalizy
Kurs ma na celu zapoznanie słuchacza z zagadnieniami związanymi z metaanalizą.
5 lekcji
1h nagrań
Zaawansowany
Dr Andrzej Tomski
Statystyk, ekspert BioStat
690 zł 900 zł
Szczegóły kursu
Wprowadzenie do metaanalizy
Poziom Zaawansowany
Kurs ma na celu zapoznanie słuchacza z zagadnieniami związanymi z metaanalizą.
Na jakie aspekty zwracać uwagę gromadząc dane do metaanalizy
Czego potrzebujemy aby wykonać metaanalizę
Jakie metody wyróżniamy w metaanalizie
Jak wyglądają oraz jak należy interpretować wyniki metaanaliz
Szczegóły kursu
Online NEW!
Statystyka dla nie statystyków
Kurs ma na celu zapoznać słuchacza z podstawą konstrukcji badań z wykorzystaniem statystyki
5 lekcji
2h nagrań
Wprowadzający
Dr Aneta Piechaczek
Statystyk, ekspert BioStat
590 zł
Szczegóły kursu
Statystyka dla nie statystyków
Poziom Wprowadzający
Kurs ma na celu zapoznać słuchacza z podstawą konstrukcji badań z wykorzystaniem statystyki
Jak łączyć pytania i hipotezy badawcze z testami statystycznymi
W jaki sposób wyznaczać wielkość próby
Jak poprawnie projektować badanie z wykorzystaniem statystyki
Jak interpretować wyniki analiz
Szczegóły kursu
Online NEW!
Data Science w Python - podstawy. Analiza danych cz.1
Dzięki szkoleniu poznasz praktyczne możliwości zastosowania języka programowania Python w analizie danych.
6 lekcji
7h nagrań
Podstawowy
dr Marian Płaszczyca
ekspert CBR Biostat
590 zł
Szczegóły kursu
Data Science w Python - podstawy. Analiza danych cz.1
Poziom Podstawowy
Dzięki szkoleniu poznasz praktyczne możliwości zastosowania języka programowania Python w analizie danych.
Dowiesz się czym jest język programowania Python i dlaczego warto się go nauczyć.
Zapoznasz się z procesem instalacji i konfiguracji środowiska Jupyter Lab.
Poznasz niezbędne podstawy programowania.
Poznasz działanie importu niezbędnych bibliotek numpy i pandas.
Nauczysz się tworzyć statystyki opisowe oraz pracować na danych.
Szczegóły kursu
Online NEW!
Pakiet Statystyka Kliniczna
41 lekcji
13h nagrań
Od podstaw do zaawansowania
Dr Andrzej Tomski
Dr Aneta Piechaczek
1590 zł 2069 zł
Szczegóły kursu
Pakiet Statystyka Kliniczna
Poziom Od podstaw do zaawansowania
Szczegóły kursu
Online NEW!
Testy statystyczne w Excel
Kurs ma na celu zapoznanie słuchacza z zagadnieniami związanymi z testami statystycznymi.
9 lekcji
2h nagrań
Podstawowy
Dr Aneta Piechaczek
Statystyk, ekspert BioStat
690 zł
Szczegóły kursu
Testy statystyczne w Excel
Poziom Podstawowy
Kurs ma na celu zapoznanie słuchacza z zagadnieniami związanymi z testami statystycznymi.
Jak dzielimy testy statystyczne
Jak poprawnie stawiać hipotezy statystyczne
W jaki sposób weryfikować założenia testów parametrycznych
Jakie błędy występują podczas testowania hipotez statystycznych
Czym są i jak wyznaczamy przedziały ufności
Szczegóły kursu
Online NEW!
Pakiet Podstawy statystyki i analizy danych
22 lekcji
7h nagrań
od podstaw do zaawansowania
Dr Aneta Piechaczek
Dr Andrzej Tomski
1100 zł 1580 zł
Szczegóły kursu
Pakiet Podstawy statystyki i analizy danych
Poziom od podstaw do zaawansowania
Szczegóły kursu
Online NEW!
Pakiet Wprowadzenie do statystyki medycznej i klinicznej
22 lekcji
8h nagrań
Podstawowy
Dr Aneta Piechaczek
Statystyk, ekspert BioStat
1200 zł 1689 zł
Szczegóły kursu
Pakiet Wprowadzenie do statystyki medycznej i klinicznej
Poziom Podstawowy
Szczegóły kursu
Online NEW!
Pakiet Statystyka w analizach klinicznych
41 lekcji
12h nagrań
od podstaw do zaawansowania
Dr Andrzej Tomski
Statystyk, ekspert BioStat
1450 zł 1960 zł
Szczegóły kursu
Pakiet Statystyka w analizach klinicznych
Poziom od podstaw do zaawansowania
Szczegóły kursu
Online NEW!
Pakiet Metody analizy danych
14 lekcji
4h nagrań
od podstaw do zaawansowania
Dr Aneta Piechaczek
Dr Andrzej Tomski
890 zł 1280 zł
Szczegóły kursu
Pakiet Metody analizy danych
Poziom od podstaw do zaawansowania
Szczegóły kursu
Online NEW!
Pakiet Statystyka od podstaw
13 lekcji
5h nagrań
Wprowadzający
Dr Aneta Piechaczek
Statystyk, ekspert BioStat
890 zł 1180 zł
Szczegóły kursu
Pakiet Statystyka od podstaw
Poziom Wprowadzający
Szczegóły kursu
Online NEW!
Pakiet Testowanie statystyczne od podstaw
22 lekcji
8h nagrań
Podstawowy
Dr Aneta Piechaczek
Statystyk, ekspert BioStat
1190 zł 1770 zł
Szczegóły kursu
Pakiet Testowanie statystyczne od podstaw
Poziom Podstawowy
Szczegóły kursu
Online NEW!
Pakiet Wprowadzenie do statystyki w badaniach klinicznych
41 lekcji
13h nagrań
Od wprowadzenia do zaawansowania
Dr Aneta Piechaczek
Dr Andrzej Tomski
1660 zł 3569 zł
Szczegóły kursu
Pakiet Wprowadzenie do statystyki w badaniach klinicznych
Poziom Od wprowadzenia do zaawansowania
Szczegóły kursu
Online NEW!
Pakiet Wstęp do testowania statystycznego
22 lekcji
5h nagrań
Podstawowy
Dr Aneta Piechaczek
Statystyk, ekspert BioStat
890 zł 1180 zł
Szczegóły kursu
Pakiet Wstęp do testowania statystycznego
Poziom Podstawowy
Szczegóły kursu
Online NEW!
Pakiet Interpretacja wyników medycznych
10 lekcji
4h nagrań
Podstawowy
Dr Aneta Piechaczek
Statystyk, ekspert BioStat
1090 zł 1580 zł
Szczegóły kursu
Pakiet Interpretacja wyników medycznych
Poziom Podstawowy
Szczegóły kursu
Online NEW!
Pakiet Interpretacja wyników medycznych z testami statystycznymi
19 lekcji
7h nagrań
Podstawowy
Dr Aneta Piechaczek
Statystyk, ekspert BioStat
1390 zł 2170 zł
Szczegóły kursu
Pakiet Interpretacja wyników medycznych z testami statystycznymi
Poziom Podstawowy
Szczegóły kursu
Online NEW!
Pakiet Wprowadzenie do statystyki w Excelu
17 lekcji
4h nagrań
Podstawowy
Dr Aneta Piechaczek
Statystyk, ekspert BioStat
1080 zł 1380 zł
Szczegóły kursu
Pakiet Wprowadzenie do statystyki w Excelu
Poziom Podstawowy
Szczegóły kursu
Online NEW!
Szacowanie wielkości próby – metody i zastosowania
Szkolenie ma na celu zapoznać słuchacza z koncepcją szacowania wielkości próby w badaniach statystycznych.
5 lekcji
2h nagrań
Średnio zaawansowany
Dr Andrzej Tomski
Statystyk, ekspert BioStat
690 zł
Szczegóły kursu
Szacowanie wielkości próby – metody i zastosowania
Poziom Średnio zaawansowany
Szkolenie ma na celu zapoznać słuchacza z koncepcją szacowania wielkości próby w badaniach statystycznych.
Na czym polega problem szacowania próby
Gdzie znajduje on swoje komercyjne zastosowanie
Jakie są najczęściej stosowane metody jej wyznaczania
Case studies faktycznych przypadków
Szczegóły kursu
Online NEW!
Kompleksowy kurs statystyki medycznej z certyfikatem CBR BioStat
104 lekcji
36h nagrań
Od wprowadzenia do zaawansowania
Dr Andrzej Tomski
Dr Aneta Piechaczek
Marcin Szlezinger
dr Marian Płaszczyca
5500 zł 8815 zł
Szczegóły kursu
Kompleksowy kurs statystyki medycznej z certyfikatem CBR BioStat
Poziom Od wprowadzenia do zaawansowania
Szczegóły kursu

Online courses in English

Online NEW!
Statistical Tests
The aim of the course is to familiarize the student with issues related to statistical tests.
5 lesson
3h records
Basic level
Aneta Piechaczek, PhD
Statistician and expert BioStat
590 zł
Course details
Statistical Tests
Level Basic level
The aim of the course is to familiarize the student with issues related to statistical tests.
How we divide statistical tests
How to verify the assumptions of parametric tests
What they are and how we determine confidence intervals
How to correctly make statistical hypotheses
What errors occur when testing statistical hypotheses
Course details
Online NEW!
Statistics in clinical trials part 1
The course aims to familiarize the student with the Basic concepts of statistics.
10 lesson
1h records
Basic level
Andrzej Tomski PhD
Statistician and expert BioStat
799 zł 999 zł
Course details
Statistics in clinical trials part 1
Level Basic level
The course aims to familiarize the student with the Basic concepts of statistics.
Basic concepts used in statistics in clinical trials
Measures of central tendency and dispersion
Assumptions and verification of parametric tests
Basic parametric and non-parametric tests
Levels of measurement
Course details
Online NEW!
Statistics in clinical trials training package (1 to 3)
11h records
Andrzej Tomski PhD
Statistician and expert BioStat
1270 zł 2970 zł
Course details
Statistics in clinical trials training package (1 to 3)
Level
Basic concepts used in statistics
What are and how to verify the assumptions of parametric tests
Measurement levels
Measures of central tendency and dispersion
Basic parametric and non-parametric tests
Fundamentals of statistical analysis in the R programming language
You will learn how to use ANCOVA models
You will learn how to create logistic regression models
You will learn the details of the statistical analysis plan
How to Create a Statistical Analysis Plan in a Clinical Trial
You will learn to use ROC curves to assess the quality of a classifier
Course details
Online NEW!
Statistics in clinical trials part 2
The second part of the course covers in detail the most commonly used tests and models in clinical trials, including ...
7 lesson
1h records
Medium
Andrzej Tomski PhD
Statistician and expert BioStat
799 zł 999 zł
Course details
Statistics in clinical trials part 2
Level Medium
The second part of the course covers in detail the most commonly used tests and models in clinical trials, including ANCOVA, logistic regression, and z-test.
You will deepen your knowledge of statistics and their application in clinical trials
You will learn the details of the statistical analysis plan
You will learn how to use ANCOVA models
How to Create a Statistical Analysis Plan in a Clinical Trial
You will learn how to create logistic regression models. You will see popular tests
You will learn to use ROC curves to assess the quality of a classifier
Course details
Online NEW!
Statistics in clinical trials part 3
The third part of the training allows you to learn more advanced issues related to both clinical trials and the stati...
7 lesson
1h records
Advanced
Andrzej Tomski PhD
Statistician and expert BioStat
799 zł 990 zł
Course details
Statistics in clinical trials part 3
Level Advanced
The third part of the training allows you to learn more advanced issues related to both clinical trials and the statistics that are present in them.
You will deepen your knowledge of statistics and their application in clinical trials
You will get acquainted with the methods of survival analysis
You will learn how to create regression models with mixed effects
You will learn to independently estimate the sample size
Course details
Online NEW!
Basics of statistics
The course aims to familiarize the student with the basic concepts of statistics.
8 lesson
3h records
Itroductory
Aneta Piechaczek, PhD
Statistician and expert BioStat
590 zł
Course details
Basics of statistics
Level Itroductory
The course aims to familiarize the student with the basic concepts of statistics.
What types of data we distinguish in a statistical context
Measures for the presentation of descriptive statistics
The most common types of distributions
Detecting and dealing with outliers
Correlation measures and their application in practice
Course details
Online NEW!
Complex 5-in-1 Statistics Training Package
Aneta Piechaczek, PhD
Statistician and expert BioStat
1900 zł 3470 zł
Course details
Complex 5-in-1 Statistics Training Package
Level
Course details
Online NEW!
Statistical interpretation of Medical and Clinical Research R...
5 lesson
2h records
normal
Aneta Piechaczek, PhD
Statistician and expert BioStat
799 zł 990 zł
Course details
Statistical interpretation of Medical and Clinical Research Results
Level normal
Course details
Online NEW!
Introduction to Meta-analysis
The course is designed to familiarize the student with issues related to meta-analysis.
5 lesson
1h records
Advanced
Andrzej Tomski PhD
Statistician and expert BioStat
690 zł 960 zł
Course details
Introduction to Meta-analysis
Level Advanced
The course is designed to familiarize the student with issues related to meta-analysis.
Course details
Online NEW!
Statistics for Non-Statisticians
The training aims to familiarize participants with the concept of building research using statistics.
5 lesson
2h records
Introductory
Aneta Piechaczek, PhD
Statistician and expert BioStat
590 zł 790 zł
Course details
Statistics for Non-Statisticians
Level Introductory
The training aims to familiarize participants with the concept of building research using statistics.
How to connect research questions and hypotheses with statistical tests
How to determine the sample size
How to properly design a study using statistics
How to interpret analysis results
Course details
Online NEW!
Basics of statistics in Excel
A course that introduces the student to simple statistical calculations that can be performed in Excel.
6 lesson
8h records
basic
Andrzej Tomski PhD
Statistician and expert BioStat
590 zł 790 zł
Coming soon
Basics of statistics in Excel
Level basic
A course that introduces the student to simple statistical calculations that can be performed in Excel.
Coming soon

Webinary (na żywo)

Statystyka w badaniach klinicznych cz. 1
Kurs ma na celu zapoznać słuchacza z podstawowymi pojęciami statystyki
6 lekcji
12h wykładów
początkujący
Dr Andrzej Tomski
Statystyk, ekspert BioStat
2000 990 zł
Dostępny wkrótce
Statystyka w badaniach klinicznych cz. 1
Poziom początkujący
Kurs ma na celu zapoznać słuchacza z podstawowymi pojęciami statystyki
Podstawowych pojęć stosowanych w statystyce
Miary tendencji centralnej i dyspersji
Jakie są i jak weryfikować założenia testów parametrycznych
Podstawowych testów parametrycznych i nieparametrycznych
Poziomy pomiaru
Podstaw analizy statystycznej w programie R
Dostępny wkrótce
Statystyka w badaniach klinicznych cz.2
Kurs ma na celu zapoznać słuchacza z podstawowymi pojęciami statystyki
6 lekcji
12h wykładów
średni
Dr Andrzej Tomski
Statystyk, ekspert BioStat
2000 990 zł
Dostępny wkrótce
Statystyka w badaniach klinicznych cz.2
Poziom średni
Kurs ma na celu zapoznać słuchacza z podstawowymi pojęciami statystyki
Pogłębisz wiedzę na temat statystyki i jej zastosowania w badaniach klinicznych
Poznasz szczegóły planu analizy statystycznej
Dowiesz się, jak stosować modele ANCOVA
Jak tworzyć plan analizy statystycznej w badaniu klinicznym
Dowiesz się, jak tworzyć modele regresji logistycznej, zobaczysz popularne testy
Nauczysz się wykorzystywać krzywe ROC do oceny jakości klasyfikatora
Dostępny wkrótce
Statystyka w badaniach klinicznych cz. 3
Kurs wprowadzający w bardziej zaawansowane zagadnienia statystyki
7 lekcji
12h wykładów
zaawansowany
Dr Andrzej Tomski
Statystyk, ekspert BioStat
2000 990 zł
Dostępny wkrótce
Statystyka w badaniach klinicznych cz. 3
Poziom zaawansowany
Kurs wprowadzający w bardziej zaawansowane zagadnienia statystyki
Pogłębisz wiedzę na temat statystyki i jej zastosowania w badaniach klinicznych
Zapoznasz się z metodami analizy przeżycia
Dowiesz się jak tworzyć modele regresji z efektami mieszanymi
Nauczysz się samodzielnie szacować wielkość próby
Dostępny wkrótce
Podstawy statystyki w Excel
3 lekcji
5h wykładów
wprowadzający
Dr Andrzej Tomski
Statystyk, ekspert BioStat
690 zł
Dostępny wkrótce
Podstawy statystyki w Excel
Poziom wprowadzający
Jakie rodzaje danych wyróżniamy w kontekście statystycznym
Miar służących do przedstawienia statystyk opisowych
Najczęściej występujących rodzajów rozkładów
Wykrywania i radzenia sobie z outlierami
Dostępny wkrótce
Podstawy statystyki
Kurs ma na celu zapoznać słuchacza z podstawowymi pojęciami statystyki
6 lekcji
12h wykładów
wprowadzający
Dr Andrzej Tomski
Statystyk, ekspert BioStat
2000 990 zł
Dostępny wkrótce
Podstawy statystyki
Poziom wprowadzający
Kurs ma na celu zapoznać słuchacza z podstawowymi pojęciami statystyki
Jakie rodzaje danych wyróżniamy w kontekście statystycznym
Miar służących do przedstawienia statystyk opisowych
Najczęściej występujących rodzajów rozkładów
Wykrywania i radzenia sobie z outlierami
Miar korelacji i ich zastosowania w praktyce
Dostępny wkrótce
Statystyczna interpretacja wyników badań klinicznych i publik...
Kurs ma na celu zapoznanie słuchacza z podstawowymi zagadnieniami statystycznymi i ich interpretacją w badaniach klin...
4 lekcji
5h wykładów
podstawowy
2000 990 zł
Dostępny wkrótce
Statystyczna interpretacja wyników badań klinicznych i publikacji naukowych szkolenie
Poziom podstawowy
Kurs ma na celu zapoznanie słuchacza z podstawowymi zagadnieniami statystycznymi i ich interpretacją w badaniach klinicznych.
Dostępny wkrótce
Statystyka dla nie statystyków
Kurs ma na celu zapoznać słuchacza z podstawą konstrukcji badań z wykorzystaniem statystyki
3 lekcji
5h wykładów
Wprowadzjący
Dr Aneta Piechaczek
Statystyk, ekspert BioStat
799 599 zł
Dostępny wkrótce
Statystyka dla nie statystyków
Poziom Wprowadzjący
Kurs ma na celu zapoznać słuchacza z podstawą konstrukcji badań z wykorzystaniem statystyki
Jak łączyć pytania i hipotezy badawcze z testami statystycznymi
W jaki sposób wyznaczać wielkość próby
Jak poprawnie projektować badanie z wykorzystaniem statystyki
Jak interpretować wyniki analiz
Dostępny wkrótce
Podstawy metodyki badań
9 lekcji
10h wykładów
podstawowy
dr Sebastian Musioł
ekspert ds metodologii w BioStat
Dostępny wkrótce
Podstawy metodyki badań
Poziom podstawowy
Jakie są rodzaje badań
Jak określić cele badania
Jak dobrać grupę docelową badania
Jak określić wielkość próby
Jak zbudować narzędzie badawcze
Dostępny wkrótce

Chcesz poszerzyć wiedzę
swojego zespołu?

Na co dzień w swojej pracy spotykacie się z zagadnieniami
związanymi ze statystyką, ale nie wszystko jest dla Was jasne?

W naszej ofercie mamy szkolenia z tematyki m.in:

Statystyka w badaniach klinicznych,

Podstawy statystyki,
Statystyczna interpretacja wyników badań klinicznych i publikacji naukowych,
Analizy danych w badaniach toksykologicznych i ekotoksykologicznych
Podstawy korelacji i regresji
Podstawy statystyki z wykorzystaniem R,
Szkolenia dla grup zorganizowanych organizowane przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat, to profesjonalnie opracowany zakres tematyczny dopasowany do Waszych potrzeb.

Opinie naszych klientów - kursy online.

Opinie naszych klientów - szkolenia stacjonarne.

Firma BioStat zrealizowała szkolenie pt. "Statystyka biomedyczna" na zlecenie Klubu 40 Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i firmy Polpharma.

Szkolenie swoim zakresem obejmowało zagadnienia:  Planu analizy statystycznej, Modelowania ANCOVA, Regresji logistycznej, Ryzyka względnego, Najczęstszych testów statystycznych, Krzywych ROC.Doktor Tomski odpowiadał na wszelkie zadane pytania w sposób przystępny, znacznie ułatwiający zrozumienie tematu. Usługi świadczone przez firmę Biostat cechuje wysoki poziom jakości wykonania.

Z przyjemnością rekomendujemy pomoc w zakresie statystyki medycznej oferowana przez firmę Biostat.

 

 

Klub 40 Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

Firma Biostat w listopadzie (...) zrealizowała szkolenie pt. "Statystyka w badaniach klinicznych" (...). Przeprowadzone szkolenie cechowało się wysokim poziomem merytorycznym, wszystkie kwestie zostały przedstawione w zrozumiały sposób, mogliśmy liczyć na jasne przełożenie wiedzy teoretycznej na wiedzę praktyczną. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów szkolenia i rozważamy kontynuowanie tego typu szkoleń dla naszego zespołu.

Takeda Pharma sp. z o.o.

Firma BioStat zrealizowała (...) szkolenie pt. "Specyfika analizy danych w badaniach toksykologicznych i ekotoksykologicznych". Należy podkreślić, iż usługa została wykonana rzetelnie i profesjonalnie. Pracownicy zaangażowani w jej realizację wykazali się terminowością, cierpliwością oraz sumiennością. Prowadzący szkolenie zaprezentował w bardzo prosty i łatwy do przyswojenia sposób, wykazując się przy tym ogromną wiedza oraz doświadczeniem z zakresu statystyki i analizy danych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Biostat organized a taining course on practical statistics for medical research (Statistics for clinical research and post marketing surveillance) for uour Medical Department Colleagues.The Tutor (...) provided us with a program which was very well prepared and perfectly tailored to our needs. We recived a excellent support in the area of statistics, data analysis and the use of adwanced statistical tools in medical research projects.

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Składamy serdeczne podziękowania za przeprowadzone szkolenia pt.: Badania statystyczne w gospodarce o obiegu zamkniętym i biogospodarce (…).
Starannie przygotowane materiały szkoleniowe oraz szczegółowo dopracowany program szkolenia ocenione zostały przez naszych pracowników bardzo dobrze i spełniły nasze oczekiwania jakościowe wobec dostawcy usług szkoleniowych.
Znajomość tematyki, umiejętność przekazywania informacji oraz dostosowanie zakresu materiałów gwarantowało wysoki poziom szkolenia. Z przyjemnością możemy polecić firmę BIOSTAT jako solidnego i wiarygodnego partnera w realizacji programów szkoleniowych.

dr hab. Joanna Kulczycka Prodziekan ds Współpracy i Rozwoju Wydział Zarządzania AGH

Nasi eksperci

Dyrektor działu statystyki w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat. Brał udział w kilkudziesięciu badaniach klinicznych, w których odpowiadał m.in. za tworzenie sekcji statystycznych protokołów, projektowanie narzędzi do zbierania danych, plany analiz statystycznych oraz raporty statystyczne. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku biotechnologii. Tytuł doktora nauk w dziedzinie fizjologii roślin uzyskał w Instytucie Botaniki Polskiej Akademii Nauk. Pasjonat wykorzystania metod bayesowskich w analizach statystycznych. Z Pythona korzysta na co dzień od ponad 15 lat.

dr Marian Płaszczyca
ekspert CBR Biostat

Wykładowca i pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego na wydziale Matematyki. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor matematyki i Specjalizuje się w biomatematyce, w BioStat pełni funkcję osoby odpowiedzialnej za obszary statystyczne w badaniach klinicznych (plany analiz, dobór metod, opracowania statystyczne).

Dr Andrzej Tomski
Statystyk, ekspert BioStat

Dr inż. matematyki  - wydziału Matematyki Stosowanej, AGH w Krakowie  W latach 2003-2012 pracownik naukowy Instytutu Matematyki Politechniki Śląskiej. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu matematyki stosowanej, uczestnik licznych konferencji zarówno w kraju jak i zagranicznych. Prowadzi konsultacje i szkolenia ze statystyki w badaniach medycznych i klinicznych.

Dr inż. Ewa Tkocz-Piszczek
Statystyk/matematyk

Absolwent Statystyki Uniwersytetu w Katowicach. w latach 2002-2012 prowadził zajęcia ze statystyki i ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym (Katedra Statystyki i Ekonometrii). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowo-badawczych i referatów z zakresu zastosowania data mining/metod ilościowych w branży farmaceutycznej. Od 20 lat związany z badaniami klinicznymi w obszarze tworzenia planów statystycznych, randomizacji, budowy eCRF do badań.

Rafał Piszczek
Statystyk

Statystyk i ekonometryk. W latach 2017-2021 pracownik Pracowni Zastosowań Matematyki w Ekonomii AGH. Doktor w dziedzinie nauk społecznych, rozwijająca w swojej dysertacji zagadnienia bardziej zaawansowanych analiz statystycznych w naukach społeczno-ekonomicznych. W 2021 roku nominowana do Lauru Dydaktyka AGH. Autorka i współautorka kilku publikacji naukowych związanych z analizą danych i statystyką. Statystyk Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat.

Dr Aneta Piechaczek
Statystyk, ekspert BioStat

dr Sebastian Musioł, doktor nauk ekonomicznych, badacz rynku, praktyk PR, nauczyciel, ekspert ds metodologii w BioStat. Publikacje naukowe w zakresie komunikacji, marketingu, medioznawstwa i ekonomiki mediów, ekonomii, historii myśli ekonomicznej. Certyfikowany tutor.

dr Sebastian Musioł
ekspert ds metodologii w BioStat

Marcin Szlezinger – ekspert Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat, wieloletni menadżer branży badan klinicznych, szkoleniowiec. Przez ostatnie lata współpracował z wiodącymi koncernami farmaceutycznymi i firmami badawczymi. Pracował m.in. na stanowiskach: Clinical Research Associate, Clinical Research Consultant, Clinical Research Manager/Sponsor’s Representative czy Senior Clinical Operationsi. Manager.Jako menadżer brał udział w badaniach klinicznych z obszarów: ortopedii, ginekologii, ortopedii, onkologii, reumatologii, neurologii, medycyny estetycznej, dermatologii, pulmonologii, diabetologii, urologii, nefrologii i chirurgii.

Marcin Szlezinger
ekspert CBR Biostat
zobacz więcej

Certyfikat ukończenia szkolenia

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dzięki czemu po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat sygnowany przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat
Certyfikat

Aktualności

Data science w Pythonie. Nowe szkolenie już dostępne
15.07.2024
Data science w Pythonie. Nowe szkolenie już dostępne
Na platformie szkoleniowej Biostatu zadebiutował dr Marian Płaszczyca - dyrektor działu statystyk...
Monitorowanie badań klinicznych. Nowe szkolenie w ofercie Biostatu
15.07.2024
Monitorowanie badań klinicznych. Nowe szkolenie w ofercie Biostatu
Jak dotąd większość szkoleń oferowanych przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat dotyczyło strict...
Szkolenia ze statystyki – pierwszy krok w stronę pracy w badaniach klinicznych
15.07.2024
Szkolenia ze statystyki – pierwszy krok w stronę pracy w badaniach klinicznych
Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat udostępnia platformę edukacyjną z kursami online poświęconymi ...

FAQ

Najczęściej zadawane pytania.
Jakie formy szkoleń online są dostępne na edu.biostat.com.pl?

W naszej ofercie dostępne są dwa rodzaje szkoleń online: webinary prowadzone na żywo przez jednego z naszych ekspertów oraz kursy online z nagraniami dostępymi na żądanie (przez miesiąc od dnia zakupu).

Przez jaki okres mogę korzystać z wykupionego kursu online?

Przez okres jednego miesiąca. Po tym czasie w celu dalszego korzystania z materiałów wideo należy ponownie wykupić dostęp.

Czy szkolenia / kursy z jednego cyklu muszę realizować po kolei?

Zachowanie kolejności nie jest konieczne, ale zdecydowanie wskazanie.

W jaki sposób mogę zapłacić za dostęp do kursów?

Nasze kursy można wykupić przy pomocy szybkich płatności PayU.

Czy za zakup kursów mogę otrzymać fakturę?

Tak, w tym celu składając zamówienie należy zaznaczyć odpowiedni checkbox i wypełnić pola z danymi do faktury.

Czy otrzymam potwierdzenie ukończenia kursu / szkolenia?

Tak, każdy kurs online i szkolenie przez nas realizowane zakończone jest certyfikatem Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat.

Czy można zorganizować szkolenie dla całego zespołu z ekspertami CBR BioStat?

Tak, zapytanie na takie szkolenie można do nas przesłać korzystając z formularza na stronie głównej lub w zakładce szkolenia zorganizowane.