Wprowadzenie do metaanalizy
Kurs ma na celu zapoznanie słuchacza z zagadnieniami związanymi z metaanalizą.
Dr Andrzej Tomski
Statystyk, ekspert BioStat
900 zł 690 zł
Kup szkolenie online
Opis
Dla kogo
Slajdy
Autor

Wprowadzenie do metaanalizy

Nazwa kursu

Wprowadzenie do metaanalizy

Podstawowe informacje o kursie

Kurs ma na celu zapoznanie słuchacza z podstawowymi zagadnieniami związanymi z metaanalizą. Poruszone są w nim aspekty związane z konstruowaniem takich badań oraz interpretacją ich wyników. Autor omawia takie elementy jak wykres leśny, ważona wielkość efektu, współczynnik heterogeniczności czy wykres lejkowy.

Poziom kursu

Zaawansowany

 

Szczegółowe informacje o kursie

 

Czego się nauczysz?

Poprzez ten kurs nauczysz się innego spojrzenia na analizę statystyczną. Dowiesz się na co zwracać uwagę gromadząc dane do metaanaliz. Poznasz szczególne rodzaje modeli potrzebne do wykonania metaanaliz. Dowiesz się jak powstaje wykres leśny oraz lejkowy i jak je interpretować, jak również zapoznasz się z interpretacją ważonej wielkości efektu i współczynnika heterogeniczności.

Czas potrzebny na realizację kursu

ok. 1 h

Forma szkolenia

Platforma Online

Liczba lekcji

5 lekcji

Dostęp do kursu

kurs dostępny 24/7

Wymagania (np. Znajomość MS Excel)

znajomość obsługi komputera z systemem Windows w stopniu podstawowym, znajomość podstaw statystyki

 

Dlaczego warto?

 

Gwarantujemy:
 

szkolenie bez wychodzenia z domu

prowadzących z doświadczeniem praktycznym

dostęp do materiałów szkoleniowych o dowolnej porze,

realizację szkolenia we własnym tempie

certyfikat kompetencji uznanej marki na polskim rynku

 

 

Lekcje:

  1. Ma charakter wprowadzający. Zwracamy w niej uwagę na wagę i rolę metaanaliz we współczesnych badaniach naukowych.
  2. Lekcja druga zgłębia motywacje badaczy do wykonywania metaanaliz.
  3. W lekcji trzeciej poruszane są zagadnienia teoretyczne związane z przeprowadzeniem metaanalizy jak np. dobór parametrów poddanych analizie, wielkość próby czy wielkość efektu.
  4. Lekcja czwarta omawia tematykę doboru modelu statystycznego na bazie którego wykonana zostanie metaanaliza.
  5. W lekcji piątej skupiamy się na praktycznych aspektach związanych wykonaniem oraz interpretacją wyników metaanaliz.

Dla kogo ten kurs jest przeznaczony:

Kurs przeznaczony jest w szczególności dla badaczy chcących poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę statystyczną o inne spojrzenie na wyniki znanych im publikacji. Wśród adresatów tego kursów znajdziemy zarówno pracowników naukowych, nauczycieli akademickich ale również doktorantów i lekarzy zaznajomionych z podstawami statystyki.

Tego się nauczysz w kursie:
Na jakie aspekty zwracać uwagę gromadząc dane do metaanalizy
Czego potrzebujemy aby wykonać metaanalizę
Jakie metody wyróżniamy w metaanalizie
Jak wyglądają oraz jak należy interpretować wyniki metaanaliz

Przykładowe slajdy ze szkolenia:

Autor szkolenia
Dr Andrzej Tomski
Statystyk, ekspert BioStat

Wykładowca i pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego na wydziale Matematyki. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor matematyki i Specjalizuje się w biomatematyce, w BioStat pełni funkcję osoby odpowiedzialnej za obszary statystyczne w badaniach klinicznych (plany analiz, dobór metod, opracowania statystyczne).

Certyfikat
Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
Certyfikat
Wprowadzenie do metaanalizy
Kurs ma na celu zapoznanie słuchacza z zagadnieniami związanymi z metaanalizą.
Dr Andrzej Tomski
Statystyk, ekspert BioStat
900 zł 690 zł
Kup szkolenie online
To szkolenie obejmuje:
1 godzina nagrań
5 lekcji
Zaawansowany
Kurs w języku polskim
Certyfikat ukończenia sygnowany CBR BioStat
Szkolenie pod patronatem
GCPpl

Podobne szkolenia

Online NEW!
Statystyka w badaniach klinicznych cz. 1
Kurs ma na celu zapoznać słuchacza z podstawowymi pojęciami statystyki
17 lekcji
4h nagrań
podstawowy
799 zł 999 zł
Szczegóły kursu
Statystyka w badaniach klinicznych cz. 1
Poziom podstawowy
Kurs ma na celu zapoznać słuchacza z podstawowymi pojęciami statystyki
Podstawowych pojęć statystycznych w badaniach klinicznych
Jaka jest rola statystyki w badaniach klinicznych
Zastosowania testów parametrycznych i nieparametrycznych
Podstaw tworzenia planu analizy statystycznej
Podstaw programu R
Szczegóły kursu
Online NEW!
Testy statystyczne
Kurs ma na celu zapoznanie słuchacza z zagadnieniami związanymi z testami statystycznymi.
9 lekcji
3h nagrań
Podstawowy
590 zł 999 zł
Szczegóły kursu
Testy statystyczne
Poziom Podstawowy
Kurs ma na celu zapoznanie słuchacza z zagadnieniami związanymi z testami statystycznymi.
Jak dzielimy testy statystyczne
Jak poprawnie stawiać hipotezy statystyczne
W jaki sposób weryfikować założenia testów parametrycznych
Jakie błędy występują podczas testowania hipotez statystycznych
Czym są i jak wyznaczamy przedziały ufności
Szczegóły kursu
Online NEW!
Podstawy statystyki
Kurs ma na celu zapoznanie słuchacza z podstawowymi zagadnieniami statystyki opisowej.
8 lekcji
3h nagrań
Wprowadzający
590 zł
Szczegóły kursu
Podstawy statystyki
Poziom Wprowadzający
Kurs ma na celu zapoznanie słuchacza z podstawowymi zagadnieniami statystyki opisowej.
Jakie rodzaje danych wyróżniamy w kontekście statystycznym
Miar służących do przedstawienia statystyk opisowych
Najczęściej występujących rodzajów rozkładów
Wykrywania i radzenia sobie z outlierami
Miar korelacji i ich zastosowania w praktyce
Szczegóły kursu
Online NEW!
Statystyka w badaniach klinicznych cz. 2
Druga częśc kursu omawia dokładnie najczęściej wykorzystywane testy i modele w badaniach klinicznych, w tym ANCOVA, r...
10 lekcji
4h nagrań
Średni
799 zł 990 zł
Szczegóły kursu
Statystyka w badaniach klinicznych cz. 2
Poziom Średni
Druga częśc kursu omawia dokładnie najczęściej wykorzystywane testy i modele w badaniach klinicznych, w tym ANCOVA, regresję logistyczną i z-test.
Pogłębisz wiedzę na temat statystyki i jej zastosowania w badaniach klinicznych
Poznasz szczegóły planu analizy statystycznej
Dowiesz się, jak stosować modele ANCOVA
Jak tworzyć plan analizy statystycznej w badaniu klinicznym
Dowiesz się, jak tworzyć modele regresji logistycznej Zobaczysz popularne testy
Nauczysz się wykorzystywać krzywe ROC do oceny jakości klasyfikatora
Szczegóły kursu
Online NEW!
Statystyka w badaniach klinicznych cz. 3
Trzecia część szkolenia pozwala na przyswojenie bardziej zaawansowanych zagadnień związanych zarówno z badaniami klin...
9 lekcji
3h nagrań
Zaawansowany
799 zł 990 zł
Szczegóły kursu
Statystyka w badaniach klinicznych cz. 3
Poziom Zaawansowany
Trzecia część szkolenia pozwala na przyswojenie bardziej zaawansowanych zagadnień związanych zarówno z badaniami klinicznymi jak i statystyką, która jest w nich obecna.
Pogłębisz wiedzę na temat statystyki i jej zastosowania w badaniach klinicznych
Zapoznasz się z metodami analizy przeżycia
Dowiesz się jak tworzyć modele regresji z efektami mieszanymi
Nauczysz się samodzielnie szacować wielkość próby
Szczegóły kursu
Online NEW!
Pakiet szkoleń statystyka w badaniach klinicznych (od 1 do 3)
36 lekcji
11h nagrań
1270 zł 2970 zł
Szczegóły kursu
Pakiet szkoleń statystyka w badaniach klinicznych (od 1 do 3)
Poziom
Podstawowych pojęć stosowanych w statystyce
Jakie są i jak weryfikować założenia testów parametrycznych
Poziomy pomiaru
Miary tendencji centralnej i dyspersji
Podstawowych testów parametrycznych i nieparametrycznych
Podstaw analizy statystycznej w programie R
Dowiesz się, jak stosować modele ANCOVA
Dowiesz się, jak tworzyć modele regresji logistycznej
Poznasz szczegóły planu analizy statystycznej
Jak tworzyć plan analizy statystycznej w badaniu klinicznym
Nauczysz się wykorzystywać krzywe ROC do oceny jakości klasyfikatora
Szczegóły kursu
Online NEW!
Pakiet szkoleń statystyka w medycynie A-Z
53 lekcji
17h nagrań
Od wprowadzenia do zaawansowania
1690 zł 3760 zł
Szczegóły kursu
Pakiet szkoleń statystyka w medycynie A-Z
Poziom Od wprowadzenia do zaawansowania
Szczegóły kursu
Online NEW!
Pakiet wprowadzenie do statystyki
17 lekcji
6h nagrań
Podstawowy
890 zł 1080 zł
Szczegóły kursu
Pakiet wprowadzenie do statystyki
Poziom Podstawowy
Szczegóły kursu
Online NEW!
Statystyczna interpretacja wyników badań medycznych i klinicz...
Kurs ma na celu nauczenie słuchacza w jaki sposób należy interpretować podstawowe wyniki opracowań statystycznych w n...
5 lekcji
2h nagrań
Podstawowy
799 zł 990 zł
Szczegóły kursu
Statystyczna interpretacja wyników badań medycznych i klinicznych
Poziom Podstawowy
Kurs ma na celu nauczenie słuchacza w jaki sposób należy interpretować podstawowe wyniki opracowań statystycznych w naukach medycznych. Zawarto w nim krótkie wprowadzenia teoretyczne dla każdego z tematów, praktyczne przykłady z obliczeniami prostych miar jak również omówienie rzeczywistych przykładów z opublikowanych prac naukowych z różnych dziedzin medycyny - od kardiologii po gastroenterologię.
Szczegóły kursu
Online NEW!
Podstawy statystyki w Excelu
Kurs ma na celu wprowadzenie słuchacza w zagadnienia prostych obliczeń statystycznych, które można wykonać w programi...
8 lekcji
2h nagrań
Wprowadzający
690 zł
Szczegóły kursu
Podstawy statystyki w Excelu
Poziom Wprowadzający
Kurs ma na celu wprowadzenie słuchacza w zagadnienia prostych obliczeń statystycznych, które można wykonać w programie Excel.
Jakie rodzaje danych wyróżniamy w kontekście statystycznym
Miar służących do przedstawienia statystyk opisowych
Najczęściej występujących rodzajów rozkładów
Wykrywania i radzenia sobie z outlierami
Miar korelacji i ich zastosowania w praktyce
Szczegóły kursu
Online NEW!
Statystyka dla nie statystyków
Kurs ma na celu zapoznać słuchacza z podstawą konstrukcji badań z wykorzystaniem statystyki
5 lekcji
2h nagrań
Wprowadzający
590 zł
Szczegóły kursu
Statystyka dla nie statystyków
Poziom Wprowadzający
Kurs ma na celu zapoznać słuchacza z podstawą konstrukcji badań z wykorzystaniem statystyki
Jak łączyć pytania i hipotezy badawcze z testami statystycznymi
W jaki sposób wyznaczać wielkość próby
Jak poprawnie projektować badanie z wykorzystaniem statystyki
Jak interpretować wyniki analiz
Szczegóły kursu
Online NEW!
Monitorowanie badań klinicznych (CRA) – część 1. Szkolenie
Podczas szkolenia poznasz najważniejsze etapy monitorowania badań klinicznych ze szczególnym uwzględnieniem zadań i o...
8 lekcji
1h nagrań
Wprowadzający
499 zł 999 zł
Szczegóły kursu
Monitorowanie badań klinicznych (CRA) – część 1. Szkolenie
Poziom Wprowadzający
Podczas szkolenia poznasz najważniejsze etapy monitorowania badań klinicznych ze szczególnym uwzględnieniem zadań i obowiązków monitora badań klinicznych (CRA).
Poznasz najważniejsze zasady i procedury monitorowania badań klinicznych
Zapoznasz się ze specyfiką pracy monitora badań klinicznych (CRA)
Dowiesz się jak wygląda przebieg wizyt: kwalifikacyjnej (Pre-Study Visit), inicjującej (Site Initiation Visit), monitorującej (Monitoring Visit) oraz zamykającej badanie (Close Out Visit)
Szczegóły kursu
Online NEW!
Data Science w Python - podstawy. Analiza danych cz.1
Dzięki szkoleniu poznasz praktyczne możliwości zastosowania języka programowania Python w analizie danych.
6 lekcji
7h nagrań
Podstawowy
590 zł
Szczegóły kursu
Data Science w Python - podstawy. Analiza danych cz.1
Poziom Podstawowy
Dzięki szkoleniu poznasz praktyczne możliwości zastosowania języka programowania Python w analizie danych.
Dowiesz się czym jest język programowania Python i dlaczego warto się go nauczyć.
Zapoznasz się z procesem instalacji i konfiguracji środowiska Jupyter Lab.
Poznasz niezbędne podstawy programowania.
Poznasz działanie importu niezbędnych bibliotek numpy i pandas.
Nauczysz się tworzyć statystyki opisowe oraz pracować na danych.
Szczegóły kursu
Online NEW!
Pakiet Statystyka Kliniczna
41 lekcji
13h nagrań
Od podstaw do zaawansowania
1590 zł 2069 zł
Szczegóły kursu
Pakiet Statystyka Kliniczna
Poziom Od podstaw do zaawansowania
Szczegóły kursu
Online NEW!
Testy statystyczne w Excel
Kurs ma na celu zapoznanie słuchacza z zagadnieniami związanymi z testami statystycznymi.
9 lekcji
2h nagrań
Podstawowy
690 zł
Szczegóły kursu
Testy statystyczne w Excel
Poziom Podstawowy
Kurs ma na celu zapoznanie słuchacza z zagadnieniami związanymi z testami statystycznymi.
Jak dzielimy testy statystyczne
Jak poprawnie stawiać hipotezy statystyczne
W jaki sposób weryfikować założenia testów parametrycznych
Jakie błędy występują podczas testowania hipotez statystycznych
Czym są i jak wyznaczamy przedziały ufności
Szczegóły kursu
Online NEW!
Pakiet Podstawy statystyki i analizy danych
22 lekcji
7h nagrań
od podstaw do zaawansowania
1100 zł 1580 zł
Szczegóły kursu
Pakiet Podstawy statystyki i analizy danych
Poziom od podstaw do zaawansowania
Szczegóły kursu
Online NEW!
Pakiet Wprowadzenie do statystyki medycznej i klinicznej
22 lekcji
8h nagrań
Podstawowy
1200 zł 1689 zł
Szczegóły kursu
Pakiet Wprowadzenie do statystyki medycznej i klinicznej
Poziom Podstawowy
Szczegóły kursu
Online NEW!
Pakiet Statystyka w analizach klinicznych
41 lekcji
12h nagrań
od podstaw do zaawansowania
1450 zł 1960 zł
Szczegóły kursu
Pakiet Statystyka w analizach klinicznych
Poziom od podstaw do zaawansowania
Szczegóły kursu
Online NEW!
Pakiet Metody analizy danych
14 lekcji
4h nagrań
od podstaw do zaawansowania
890 zł 1280 zł
Szczegóły kursu
Pakiet Metody analizy danych
Poziom od podstaw do zaawansowania
Szczegóły kursu
Online NEW!
Pakiet Statystyka od podstaw
13 lekcji
5h nagrań
Wprowadzający
890 zł 1180 zł
Szczegóły kursu
Pakiet Statystyka od podstaw
Poziom Wprowadzający
Szczegóły kursu
Online NEW!
Pakiet Testowanie statystyczne od podstaw
22 lekcji
8h nagrań
Podstawowy
1190 zł 1770 zł
Szczegóły kursu
Pakiet Testowanie statystyczne od podstaw
Poziom Podstawowy
Szczegóły kursu
Online NEW!
Pakiet Wprowadzenie do statystyki w badaniach klinicznych
41 lekcji
13h nagrań
Od wprowadzenia do zaawansowania
1660 zł 3569 zł
Szczegóły kursu
Pakiet Wprowadzenie do statystyki w badaniach klinicznych
Poziom Od wprowadzenia do zaawansowania
Szczegóły kursu
Online NEW!
Pakiet Wstęp do testowania statystycznego
22 lekcji
5h nagrań
Podstawowy
890 zł 1180 zł
Szczegóły kursu
Pakiet Wstęp do testowania statystycznego
Poziom Podstawowy
Szczegóły kursu
Online NEW!
Pakiet Interpretacja wyników medycznych
10 lekcji
4h nagrań
Podstawowy
1090 zł 1580 zł
Szczegóły kursu
Pakiet Interpretacja wyników medycznych
Poziom Podstawowy
Szczegóły kursu
Online NEW!
Pakiet Interpretacja wyników medycznych z testami statystycznymi
19 lekcji
7h nagrań
Podstawowy
1390 zł 2170 zł
Szczegóły kursu
Pakiet Interpretacja wyników medycznych z testami statystycznymi
Poziom Podstawowy
Szczegóły kursu
Online NEW!
Pakiet Wprowadzenie do statystyki w Excelu
17 lekcji
4h nagrań
Podstawowy
1080 zł 1380 zł
Szczegóły kursu
Pakiet Wprowadzenie do statystyki w Excelu
Poziom Podstawowy
Szczegóły kursu
Online NEW!
Szacowanie wielkości próby – metody i zastosowania
Szkolenie ma na celu zapoznać słuchacza z koncepcją szacowania wielkości próby w badaniach statystycznych.
5 lekcji
2h nagrań
Średnio zaawansowany
690 zł
Szczegóły kursu
Szacowanie wielkości próby – metody i zastosowania
Poziom Średnio zaawansowany
Szkolenie ma na celu zapoznać słuchacza z koncepcją szacowania wielkości próby w badaniach statystycznych.
Na czym polega problem szacowania próby
Gdzie znajduje on swoje komercyjne zastosowanie
Jakie są najczęściej stosowane metody jej wyznaczania
Case studies faktycznych przypadków
Szczegóły kursu
Online NEW!
Kompleksowy kurs statystyki medycznej z certyfikatem CBR BioStat
104 lekcji
36h nagrań
Od wprowadzenia do zaawansowania
5500 zł 8815 zł
Szczegóły kursu
Kompleksowy kurs statystyki medycznej z certyfikatem CBR BioStat
Poziom Od wprowadzenia do zaawansowania
Szczegóły kursu

Opinie naszych klientów - kursy online.

Opinie naszych klientów - szkolenia stacjonarne.

Firma BioStat zrealizowała szkolenie pt. "Statystyka biomedyczna" na zlecenie Klubu 40 Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i firmy Polpharma.

Szkolenie swoim zakresem obejmowało zagadnienia:  Planu analizy statystycznej, Modelowania ANCOVA, Regresji logistycznej, Ryzyka względnego, Najczęstszych testów statystycznych, Krzywych ROC.Doktor Tomski odpowiadał na wszelkie zadane pytania w sposób przystępny, znacznie ułatwiający zrozumienie tematu. Usługi świadczone przez firmę Biostat cechuje wysoki poziom jakości wykonania.

Z przyjemnością rekomendujemy pomoc w zakresie statystyki medycznej oferowana przez firmę Biostat.

 

 

Klub 40 Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

Firma Biostat w listopadzie (...) zrealizowała szkolenie pt. "Statystyka w badaniach klinicznych" (...). Przeprowadzone szkolenie cechowało się wysokim poziomem merytorycznym, wszystkie kwestie zostały przedstawione w zrozumiały sposób, mogliśmy liczyć na jasne przełożenie wiedzy teoretycznej na wiedzę praktyczną. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów szkolenia i rozważamy kontynuowanie tego typu szkoleń dla naszego zespołu.

Takeda Pharma sp. z o.o.

Firma BioStat zrealizowała (...) szkolenie pt. "Specyfika analizy danych w badaniach toksykologicznych i ekotoksykologicznych". Należy podkreślić, iż usługa została wykonana rzetelnie i profesjonalnie. Pracownicy zaangażowani w jej realizację wykazali się terminowością, cierpliwością oraz sumiennością. Prowadzący szkolenie zaprezentował w bardzo prosty i łatwy do przyswojenia sposób, wykazując się przy tym ogromną wiedza oraz doświadczeniem z zakresu statystyki i analizy danych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Biostat organized a taining course on practical statistics for medical research (Statistics for clinical research and post marketing surveillance) for uour Medical Department Colleagues.The Tutor (...) provided us with a program which was very well prepared and perfectly tailored to our needs. We recived a excellent support in the area of statistics, data analysis and the use of adwanced statistical tools in medical research projects.

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Składamy serdeczne podziękowania za przeprowadzone szkolenia pt.: Badania statystyczne w gospodarce o obiegu zamkniętym i biogospodarce (…).
Starannie przygotowane materiały szkoleniowe oraz szczegółowo dopracowany program szkolenia ocenione zostały przez naszych pracowników bardzo dobrze i spełniły nasze oczekiwania jakościowe wobec dostawcy usług szkoleniowych.
Znajomość tematyki, umiejętność przekazywania informacji oraz dostosowanie zakresu materiałów gwarantowało wysoki poziom szkolenia. Z przyjemnością możemy polecić firmę BIOSTAT jako solidnego i wiarygodnego partnera w realizacji programów szkoleniowych.

dr hab. Joanna Kulczycka Prodziekan ds Współpracy i Rozwoju Wydział Zarządzania AGH

Zobacz także

Profesjonalne analizy statystyczne na potrzeby polskich i międzynarodowych badań i publikacji naukowych. Realizujemy analizy zgodnie z wytycznymi ISI Master Journal List oraz FDA w językach: polskim, angielskim i niemieckim.
Zobacz więcej